fbpx
+372 5650 3225E-R 10:00-17:00

Maksumuudatustest ettevõtjale koos soovitustega

Maksumuudatustest ettevõtjale koos soovitustega

 

Alates 01.01.2024 jõustuvad mitmed muudatused, millega iga ettevõtja peaks kursis olema.

Käibemaksu määr on alates 01.01.2024 22%. Oluline on tähele panna, et käibemaksumäära arvestatakse käibe tekkimise aja järgi.

Käive on tekkinud, kui on toimunud üks järgnevatest sündmustest:

 • Kaup on lähetatud, kättesaadavaks tehtud või teenus osutatud
  • Näiteks osutad IT teenuseid igakuiselt, tööd annad üle jooksvalt ja arve esitad näiteks 5. jaanuari kuupäevaga detsembrikuus tehtud tööde eest, siis tuleb rakendada 20% käibemaksu määra, sest teenuse osutamise periood oli detsember.
 • Teenuse või kauba eest on raha (osaliselt või täielikult) laekunud
  • Näiteks tehti kauba eest osaline ettemaks 2023. aastal, mis deklareeriti 20%-lise KM-ga. Kaup anti üle ja ülejäänud summa tasuti 2024. aastal. Ettemaks maksustatakse 20%-lise maksumääraga, ülejäänud osa käibest tekib 2024. aastal ja maksustatakse 22%-lise käibemaksumääraga.
 • Teenus, mille osutamine kestab kauem kui maksustamisperiood, loetakse osutatuks ja saaduks maksustamisperioodil, mil selle teenuse osutamine lõpeb.
  • Näide: teenust osutatakse perioodil 01.12.2023 – 31.03.2024. Kui arve väljastatakse kogu perioodi kohta kokku ja ettemaksu ei tasuta, on käibe tekkimise aeg märts 2024 ja kogu teenus maksustatakse 22% käibemaksumääraga. Kui kogu summa makstakse ette 2023. aastal, on käibe tekkimise ajaks ettemaksu laekumise kuu ja maksumääraks 20%.

Teatud erisused kehtivad kassapõhise käibemaksuarvestuse ja pikaajaliste lepingutega seotud tehingute (nt kinnisasjad) korral.

Käibemaksu muudatusega seoses jälgi, et

 • müügiarveid loovad töötajad oleks korrektselt juhendatud vastavaid arveid looma,
 • kui müük toimub läbi kodulehe või muu platvormi, siis jälgi, et maksumuudatus seal rakenduks ning kas pead selleks midagi eraldi tegema,
 • kui kliendid on eraisikud, siis hinnakirjades kajastuks muudatus soovitud kujul (millal jääb muudatus kliendi kanda ja millal ettevõtte kanda).

Siit Maksuameti lingilt leiad rohkem näiteid käibemaksuga maksustamise kohta.

Tulumaksu määr muutub alates 01.01.2025, sealt alates on eraisiku ja äriühingu üldine tulumaksumäär 22% (praeguse 20% asemel) ja kaob regulaarselt jaotatava kasumi puhul kehtiv erisus (14%+7%).

Miks pead juba praegu arvestama 2025. aastast rakendatava tulumaksu muudatusega?

Tulumaksu määra muutumine mõjutab dividendidelt makstavat tulumaksu. Praegu kehtiva määraga saad dividende maksta välja kuni 31.12.2024 ja maksimaalne dividendide summa on määratud 2023. aasta kohta esitatava majandusaasta aruandega (varasemate perioodide kasum ja 2023.a. kasum kokku).

Neid asjaolusid teades saad veel mõjutada 2023.a. aruannet ja oled teadlik, et tasub dividendid maksta välja enne 01.01.2025.

Minimaalne töötasu täistööaja korral on alates 2024. aastast 820€ bruto. Kui maksad endale miinimumpalka, siis uuenda igakuist netopalka ja maksusummasid. Tavaliselt tehakse detsembrikuu eest töötasu makse jaanuari alguses (endise summaga) ja esimene uue summaga tasu makstakse jaanuari eest veebruari alguses (ning uus maksusumma esimest korda veebruaris tehtud väljamakselt märtsikuus).

(Fikseeritud palgasumma tasumisel on mõistlik teha pangas püsikorraldus või lisada aasta jagu makseid panka soovitud kuupäevaga ja kinnitada kõik ühekorraga. Siis ei ole tarvis tähtaegasid meeles pidada ja iga kord eraldi makset kinnitada.)

Maksuvaba tulu on 2024. aastal tavajuhul endiselt 654€ kuus, pensionäridel suurenes maksuvaba tulu kuus 776€. (2025. aastast on maksuvaba tulu 700€, pensionäridel erand.)

Minimaalne sotsiaalmaks on alates 2024. aastast 239,25€. Töölepinguga töötajatel on minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustus (va erandid) ja samuti on see oluline siis, kui makstakse juhatuse liikme tasu ja soovitakse ka ravikindlustust. Juhatuse liikme lepingu puhul tagab ravikindlustuse deklareeritud ja tasutud (vähemalt) minimaalne sotsiaalmaks. (Töölepinguga töötajatel tekib ravikindlustus töötamise registri kande alusel ja ei ole otseselt sõltuv minimaalse sotsiaalmaksu tasumisest.) Töötasust ja juhatuse liikme tasust loe lähemalt siit.

Kui maksad endale miinimumpalka, siis uuenda igakuist netopalka ja maksusummasid. Tavaliselt tehakse detsembrikuu eest töötasu makse jaanuari alguses (endise summaga) ja esimene uue summaga tasu makstakse jaanuari eest veebruari alguses (ning uus maksusumma esimest korda veebruaris tehtud väljamakselt märtsikuus).

Kui sul on olemas III sammas (madalate tasudega indeksfondis, ma loodan) ja kui maksad endale ettevõttest töötasu või juhatuse liikme tasu, siis on maksuoptimaalsem teha sissemakseid kolmandasse sambasse otse ettevõtte kontolt sinu III samba kontole. Nii hoiad ära tulumaksu tagasisaamise viiteaja, sest ettevõttelt otse sambasse tasutud summalt ei arvestata (piirmäärade ulatuses) tulumaksu.

Tavalisel viisil tegutsedes saad endale maksujärgse netopalga (tulumaks on kinni peetud), investeerid selle eraisikuna III sambasse ja saad tulumaksu tagasi alles tuludeklaratsiooniga.

Kui ütled oma ettevõtte raamatupidajale, et soovid teha makseid ettevõttest otse III sambasse, siis hea raamatupidaja arvutab sulle vajalikud summad välja ja lisab aasta jagu (või vastavalt kokkuleppele) palga, pensionisamba ja palgamaksude maksed panka kinnitamiseks. Sinu ülesandeks on need maksed pangas kinnitada (ülekanne toimub valitud tuleviku kuupäeval) ja kindlustada, et valitud päeval on kontol raha olemas. Nii on sinul ettevõtjana sellega väga vähe muret.

Kui ettevõte on välja andnud laene töötajatele (sh käsundus-, töövõtu- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötavale või teenust osutavale isikule) või juhatuse liikmetele, siis jälgi, et täidetud oleks miinimumintressi määr või vastavus turutingimustele. Miinimum intress peab olema vähemalt kahekordne Eesti Panga poolt avaldatud võlasuhete intressimäär, mis hetkel on 4% (2023 juuli, uueneb 1. jaanuaril). Varasemad 0% laenud ei ole enam aktsepteeritavad ja toovad kaasa erisoodustusmaksu (66%) saamata jäänud intressitulult. Väljastatud laenude intressid tuleb käibemaksukohustuslastest ettevõtetel deklareerida käibedeklaratsioonil vähemalt korra aastas (sh arvestuslikud intressid).

Kui sul tekkis teemade kohta küsimusi, siis kirjuta julgelt siit või otse martin@nordfinance.ee

Kuhjaga kordaminekuid 2024. aastal!

 

Martin / Nordfinance

Lisa kommentaar