fbpx
+372 5650 3225Mon-Fri 10:00-17:00

Krüptoinvesteeringud – maksud eraisikule ja ettevõttele

Krüptoinvesteeringud – maksud eraisikule ja ettevõttele

Krüptodesse investeerimine on viimastel aastatel palju populaarsust kogunud. Kui oled selles vallas juba tegutsemas või alles alustad, siis on mõistlik lubatud võtetega optimeerida oma võimalikku maksukohustust.

Krüptoinvesteeringud eraisikuna

Alustuseks võib kohe otse ära öelda, et eraisikuna krüptodesse investeerimisega tegelemine ei ole maksude mõttes mõistlik. Miks? Sest praegu ei ole krüptode jaoks tehtud erireegleid (nagu näiteks väärtpaberite puhul).

Eraisikutel maksustatakse iga kasumlik krüpto müügi/vahetamise tehing (müügihind – ostuhind) eraldiseisvalt (nii krüpto-FIAT kui ka krüpto-krüpto tehingud), seega võib maksukohustus eriti suureks minna krüptoga kauplejatel. Kui oled rohkem osta-ja-hoia tüüpi investor, siis on olukord maksude mõttes parem, kuid iga krüpto müük/vahetamine tuleb ikkagi hiljem lisada tuludeklaratsioonile (rida 6.3 või 8.3) ja tasuda tulumaks 20%. (Kõikide tehingute osas käsitsi maksukohustuse väljaarvutamisest päästab näiteks Cointracker.)

Vaata ka Maksuameti vastavat infot.

NÄIDE: ostad 10 000€ eest ja müüd hiljem 15 000€, siis arvestatakse maksu 5000 x 0,2 = 1000€

Hea teada:

  1. tehingust saadud kasu tuleb ümber arvutada eurodesse tehingupäeva keskpanga kursiga või exchange-i kursiga (täpsemalt: turutingimustel tehingu korral võib kasutada turuhinnana ka selle keskkonna vahetuskurssi, kus tehing toimus).
  2. kui ostutehinguid on enne müüki kogunenud rohkem, siis kasutatakse kasu väljaarvestamisel kaalutud keskmise meetodit või FIFO (first-in-first-out) arvestuspõhimõtet.
  3. konkreetselt tehinguga seotud teenustasud saad tulust maha arvata, kuid muid kulusid ja kahjusid mitte

 

Tasub ka teada, et kaevandamise puhul tuleb saadud tulu eraisikul deklareerida ettevõtlustuluna. Maksustamise hetk on mininguga krüpto saamine. Lisaks tekib teine maksustamise hetk, kui selle näiteks eurodesse vahetad. Siinkohal ei saa samuti kulusid (elekter, seadmed) maha arvata.

Kokkuvõttes:

Maksukoormus on 20% (tulumaks) igalt kasumlikult müügi ja vahetustehingult. Kulusid (va konkreetse tehingu teenustasu) maha arvata ei saa. Kaevandamisel maksustatakse lisaks veel krüpto teenimise hetkel 20% tulumaksuga.

Kui plaanid selles vallas pikemalt ja oluliste summadega tegutseda, siis Eesti maksuresidendina on mõistlik teha seda läbi ettevõtte. Kui ettevõte ei hakka käibemaksukohustuslaseks, siis tuleb haldamise mõttes ainult korra aastas raamatupidajaga ühendust võtta, et aastaaruanne ära esitada.

Maksurisk, kui jätad tehingud ja tulu deklareerimata

Nii eraisikute kui ka ettevõtete puhul on hea silmas pidada, et Maksuamet saab uurida kuni 5 aasta taguseid tehinguid. Kui uurimise käigus määratakse tagantjärgi maksusumma, siis sellelt arvestatakse ka intressi (tavapäraselt 0,06% päevas, eriolukorra ajal 0,03% ja Maksuametil on õigus seda vähendada isegi kuni nullini).

Näide: kui oled eraisikuna jätnud deklareerimata krüptovarade võõrandamisest saadud kasu 10 000€ 3 aastat tagasi, siis Maksuamet arvutab sellelt saamata jäänud tulumaksu 10 000 x 0,2 = 2000€ ja arvestab sellelt intressi maksimaalselt 0,06% päevas kolme aasta eest ehk 2000 x 0,06 / 100 x 3 x 365 = 1 314€

Maksuresidentsuse muutmine

Kui tead, et plaanid eraisikuna lähitulevikus teha krüptodega maksude mõttes olulise tehingu, siis on maksusumma vähedamise mõttes variandiks maksuresidentsuse muutmine. Selleks peab ühe tingimusena viibima valitud riigis (nt Portugal) rohkem kui 183 päeva 12 kuulise perioodi jooksul (rohkem saab residentsusest lugeda siit ja populaarsed residentsuse sihtkohad on ka Šveits ja UAE). Samuti peab arvestama, et residentsuse muutmine ei tohi olla ainult maksude optimeerimise eesmärgil tehtud, sest siis oleks see pahatahtlik maksudest kõrvale hoidmine (tegevus peab olema ka muudest aspektidest loogiline ja põhjendatud).

Lühike nimekiri krüptode suhtes soodsa maksupoliitikaga riikidest (kui kaalud residentsuse muutmist):

Portugal

Šveits

Valgevene

Saksamaa

Hong Kong

Malaisia

Malta

Singapur

Sloveenia

Bermuda

Vaata krüptode suhtes soodsa maksupoliitikaga riikide kohta rohkem siit.

Kuidas eraisikuna saada osa krüptodest ilma maksukoormata?

Otseinvesteeringud krüptodesse võivad kaasa tuua suure maksukoormuse, kuid on ka viis, kuidas eraisikuna sellest mööda minna. Eraisikuna on võimalik soetada börsil kaubeldavaid krüpto trackereid. Kuna need on börsil kaubeldavad, siis liigituvad need nagu aktsiad jms ning on võimalik kasutada investeerimiskonto süsteemi.

Siit leiab rohkem informatsiooni trackeritest.

Krüptoinvesteeringud ettevõttena

Ettevõtte alt krüptodesse investeerides saad maksuvabalt osta-müüa-vahetada ja maksustamise hetk tuleb alles siis, kui tahad raha ettevõttest välja võtta näiteks dividendide (tulumaks netosummalt 20/80 ehk 25% ehk 1000€ neto dividendide korral 250€ tulumaksu) või palgana. Sealjuures saad ettevõtte kuludesse lisada muud vajalikku – nt kontoritehnikat.

Kui ostad, müüd ja vahetad regulaarselt, siis on ettevõtte alt tegutsemine igati mõistlik. Vali endale lihtsalt asjalik raamatupidaja, kes teemat jagab.

Ettevõttena investeerimine läbi eraisiku nimel oleva konto – agendileping

Selle kasutamine on muuhulgas põhjendatav sellega, et ettevõttele võib olla keeruline exchange-s kontot avada rahapesu tõkestamise reeglite tõttu. Selle süsteemi toimimiseks peab esikohal olema selgus rahaasjades. Kasutada tuleks eraldi pangakontot, mis on mõeldud ainult selle eesmärgi jaoks ja ei sisalda kõrvalisi ülekandeid. Ülekannete selgitused on läbimõeldud (nt ettevõttelt eraisiku erikontole raha kandmisel on selgituses “investeerimiseks agendikonto kaudu”). Vastav agendileping ettevõtte ja eraisiku vahel (isegi kui allkirjastab sama isik) on digiallkirjastatud enne tehingute toimumist. Kahjuks tagasiulatuvalt on keeruline agendilepingut usutavalt tekitada.

Eraisiku varade liigutamine ettevõtte alla

Kui oled juba alustanud investeeringuid krüptovaluutadesse ja sooviksid selle tegevuse viia ettevõtte alla, siis on selleks kaks võimalust:

  1. juriidiliselt keerulisem – teed osaühingusse mitterahalise omakapitali sissemakse (maksukohustust ei kaasne eraisikule ega ettevõttele; enne kinkimist eraisikuna tehtud kasumlikud tehingud deklareerid tuludeklaratsioonil). Enne toimingut tuleb tavaliselt teha muudatused ettevõtte põhikirjas, et lubada mitterahaline sissemakse ning esitada Äriregistrile vajalikud dokumendid (otsus, hindamise akt, leping). Sissemakse tuleb ettevõttel deklareerida Maksuametile (makse ei kaasne). Kui kunagi osaluse ettevõttes müüd, siis tekib tulumaksukohustus eraisikul osaluse võõrandamisest saadud tulult.
  2. juridiiliselt lihtsam – kingid eraisiku nimel olevad varad ettevõttele (ei deklareeri, ei kaasne maksukohustust), aga enne kinkimist eraisikuna tehtud kasumlikud tehingud deklareerid tuludeklaratsioonil.

 

Laen krüptos

Kas on lubatud anda laenu näiteks eurodes ja tagasi maksta krüptos või vastupidi?

Maksuameti peaspetsialisti Xenia Rudakova vastus:

“Üldreeglina tuleb tagastada sama rahasumma, mis laenatud. Ehk kui laenati 1ETH, tuleb tagastada 1ETH või laenati 1000 eurot, siis tagastatakse 1000 eurot.

Võlaõigusseaduse § 396 lg 1 kohaselt laenulepinguga kohustub üks isik (laenuandja) andma teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi maksma sama rahasumma või tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga.”

Tähelepanu tasub pöörata sellele, et õiguslikus mõttes ei ole tavavaluuta ja krüptod sama liiki ja seega tulekski tagastada samas vääringus, milles laen saadi/anti.

 

Kui oled otsustanud liikuda investeeringutega ettevõtte alla, siis siin on mõned nõuanded, milline raamatupidaja võiks sulle sobida.

 

Edukaid investeeringuid!

Martin / Nordfinance

Leave a Reply