fbpx
+372 5650 3225Esmasp-Reede. 10:00-17:00

Töötajatega seotud võimalused eriolukorras

Töötajatega seotud võimalused eriolukorras

Tulude äralangemine päeva pealt oli paljude ettevõtete jaoks karm reaalsus. Millised on ettevõtte juhi võimalused seoses eriolukorraga ja töötajatega? Artiklist saad teada palgata puhkusele saatmisest, töötasu vähendamisest, koondamisest ja leiad ka tasuta tööõigusalase nõu küsimise koha.

Ettenägematud asjaolud

Seoses riigis kehtestatud eriolukorraga saab rakendada TLS §37, mille alusel on tööandjal õigus töötaja töötasu alandada kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul, teavitades sellest töötaja esindajat või töötajat ennast ette vähemalt 14 kalendripäeva. Töötasu võib vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla alammäära (584 eurot bruto 2020.a.). Lisaks sellele on töötajal õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Kui töötasu vähendatakse näiteks poole võrra, ent töötajalt eeldatakse tööl käimist 0,75 kohaga, on töötajal õigus sellest keelduda ning käia tööl samuti 0,5 kohaga, st võrdeliselt töötasu vähendamisega.

Palgata puhkus

Tööandja ei saa töötajat ühepoolselt palgata puhkusele saata, vaid vajalik on kokkuleppe saavutamine. Kui palgata puhkus läbirääkimiste teel ei õnnestu, siis võib alati ka lepingut teatud perioodiks poolte kokkuleppel muuta (näiteks töötaja on kodus ja tööd ei tee ja tasutakse näiteks miinimumpalka varem kokkulepitud tasu asemel).

Kui tööandja tööd ei anna, kuid töötaja oleks nõus tööd tegema, siis tuleb töötajale selle aja eest maksta keskmist töötasu (TLS §35).

Võimaluse korral tasub kaaluda põhipuhkuse, lisapuhkuse, palgata puhkuse kasutamist, kaugtöö tegemist, tähtajalist osalist tööaega või muid sarnaseid variante.

Koondamine

Koondamine on tööandjapoolne töölepingu erakorraline ülesütlemine majanduslikel põhjustel. Koondamiseks peab tööandja esitama töötajatele kirjalikku ülesütlemisavalduse ja põhjendama, miks tööleping lõppeb. Kondamisest tuleb ette teatada, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:

alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;

üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;

viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;

kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Tööandjal tuleb arvestada sellega, et kui töötajale teatatakse töölepingu lõppemisest ette vähem kui seaduses sätestatud või etteteatamistähtaeg jäetakse hoopiski järgimata, peab tööandja maksma töötajale selle eest hüvitist. Sellisel juhul tuleb tööandjal maksta töötajale keskmist tööpäevatasu nende kalendaarsete tööpäevade eest, mis jäävad etteteatamistähtaja perioodi sisse ja mille võtta vähem ette teatati.

Kui tööleping lõppeb koondamise tõttu, on tööandjal kohustus lisaks n-ö lõpparvele maksta töötajale koondamishüvitist, mis vastab töötaja ühe kuu keskmisele töötasule. (Allikas)

Lisalugemist

Pikema ja põhjalikuma ülevaate koondamise reeglitest ja võimalustest annab järgnev artikkel Ärilehes.

Mitmesugust põhjalikku informatsiooni seoses töötajate ja kriisist tuleneva eriolukorraga leiab sellelt lehelt.

Kui tegeled näiteks e-kaubandusega ja müügimahud on järsult kasvanud võib sinu ettevõte hoopis (ajutiselt) töötajaid juurde vajada. Selle jaoks on loodud omaette lehekülg.

Kui vajad seoses kriisiga tööõigusalastes (töölepingu tingimused, töölepingu lõpetamine seoses eriolukorraga jms) küsimustes abi, siis saab pöörduda tasuta tööõigusnõustaja poole siin (Jelena Koffal).

Martin / Nordfinance

Lisa kommentaar